Prace ziemne / Infrastruktury towarzyszącej

 

W zakresie prac ziemnych działamy kompleksowo. Świadczymy usługi takie jak:

  • układanie koryt kablowych
  • brukowanie
  • podbudowa z kruszyw łamanych i naturalnych
  • niwelacja i zagęszczanie podłoża
  • roboty przekopowo – nasypowe
  • profilownie skarp i rowów odwodnieniowych
  • humusowanie, darninowanie i obsiewanie skarp
  • drenaże i kolektory